Milí návštěvníci,

tyto stránky vznikly pro ty z vás, kteří stejně jako já hledáte měsíce, roky, desítky let odpovědi na všechny dosud nezodpovězené otázky lidského života, které nutně nedopřávají klidu člověku, jenž svůj život bere opravdu vážně. Pro ty z vás, kteří se stejně jako já v odpovědích nespokojíte s povrchností, polovičatostí, nelogičností a jednostrannou rozumovou argumentací. A to z jednoho prostého důvodu – potřebujete mít ve věcech jasno, čisto, prosto.

Své stránky vnímám jako malou nůši plnou zkušeností a ověřených pravd. Kulatým razítkem ověření je mi život sám. Má nůše je též plná pomocí, které mají životu sloužit, nikoliv člověka soužit. Pomocí, které umožňují člověku s použitím vlastních sil napravit to, co ještě napravit lze. Hledám cesty, které vedou ke středu, k vnitřnímu štěstí nezávislému na vnějších okolnostech. Hledám cesty pro obnovení harmonie mezi duší a tělem. Způsob, jak obnovit původní přirozenost. Ve všem, co nabízím, usiluji o jediný nejvyšší cíl… o návrat k sobě… a dárci života, u sebe i u druhých.

Práce, kterou dnes vykonávám, je pro mě darem. Darem proto, že mi umožňuje dávání a to podle zákona, že jen ten smí přijímat, kdo nejdříve dává. A pokud je to vnitřně nezištné dávání, pak ten kdo dává, je nakonec ten, kdo nejvíce přijímá! Darem také proto, že mi dává svobodu v působení pro celek. Ale především mi umožňuje využít všech schopností, které jsem několik životů rozvíjela, abych jimi  v tak vážné době mohla být užitečná. Myslím, že dnes už rozumím všem těm, kteří objevili své dary a schopnosti, rozvinuli je a činí jimi šťastnými sebe i druhé. Těm, kteří je v sobě ještě stále hledají, přeji hodně sil k jejich brzkému nalezení, a to pro dobro jejich i naše.

 

levandule v lese