Reference lektorky Heleny

2014 První kurz v Malčicích, jižní Čechy

První kurz byl velká neznámá. Máte vizi, nápady k jejímu uskutečnění, jasný cíl. Snažíte se nic neočekávat, ale popravdě řečeno, moc vám to nejde. Stejně jako účastnicím. Ale těšíte se, že konečně v realitě zažijete, zda jsou vaše myšlenky a představy realizovatelné či nikoliv. Zda předpokládaná organizace sedne či bude mít trhliny. Těšíte se, jak příště už budete mít na čem stavět… a uděláte to lépe. Poprosila jsem účastnice o zpětnou vazbu, věcné i nevěcné podněty ke zlepšení obsahu i organizace. Odpovědi naleznete na stránce Reference účastnic kurzu. S vděčností tímto děkuji všem účastnicím za odhodlání i odvahu, s kterou se přihlásily na tuto prvotinu a následné reakce, z nichž se mohu poučit. Zároveň za příjemnou, vzájemně se podporující atmosféru, neboť energetická vibrace dnů v našem termínu nebyla úplně příznivá pro druh našeho počínání. Ale zvládly jsme to!

Také jsme měly možnost utržit zajímavou, nečekanou zkušenost, která spočívala v překvapivých reakcích těla i duše. Přesto, že jsme „energeticky nic neotevíraly“ (nebylo a není to mým cílem), mnohé ženy (ne všechny) zažily, že při práci se svaly se mohou vyplavovat emoce v nich uložené. Následně může dojít i k vyplavování na jiných úrovních, k otevírání starých témat a tlaku se těmito tématy po příjezdu domů zabývat, popřípadě je po letech začít řešit. Že snahou o vzpřímené držení těla se začne hlásit o své napřímení i duše! Prožité potvrzení, že nelze oddělit duši od těla a tělo od duše. Z toho ale také plyne, že prostor se musí průběžně čistit a že je pro tuto práci nutné zachovat i prostor osobní. A že atmosféra kurzu je vždy také závislá na tom, co si s sebou ženy na svých bedrech a ve svých nitrech přivezou. Včetně lektorky.

Na první kurz vzpomínám s velkými díky a úsměvem pod vousy. :-)


 2015 Poděkování účastnicím kurzu za zpětnou vazbu

Reference na mé kurzy, které si čtenářky mohou přečíst na stránce Reference účastnic kurzu, jsou vesměs velmi milé a pozitivní, i přesto, že vždy prosím o poukazy ke zlepšení. Uveřejňuji je zde z jediného důvodu, a to, aby si potencionální zájemkyně mohly udělat vlastní dojem. Nevybírám jen ty dobré. :-)

Děkuji každé ženě, která ve svém drahocenném čase zasedla ke stolu a napsala pár řádků, pro mě tak důležitou zpětnou vazbu, bez které se nedá růst. Též za krásná přání a podporující slova. Z některých zpráv mám opravdu velkou radost, neboť potvrzují, že vize mého kurzu se naplňuje. Plní se i další přání, kdy večerní besedy nikdy neskončí ve stanoveném termínu a kdy se témata téměř vždy posunou od těla směrem k duši. Ne proto, že si to přeji já, ale samy účastnice, jedno v jakém městě či složení.

Milé půvabné dámy, věřím, že jsme na dobré cestě, už jen tím, že zájmem o tělo i duši usilujeme o tak vzácnou harmonii. :-)

S úctou Helena