Léčení na dálku již neprovozuji

Tuto službu pro nedostatek časové a fyzické kapacity již neprovozuji. Výjimkou, v případě, že k tomu mám prostor, jsou čeští klienti žijící v zahraničí a dlouholetí přátelé v akutních stavech.

Léčení na dálku je zvláštní forma pomoci, která se používá ve výjimečných případech. Vhledem k tomu, že cílem skutečného léčení není „pouze“ zprostředkování léčivé síly, ale i nasměrování a povzbuzení nemocného, může být náhradou za osobní kontakt telefonický rozhovor nebo spojení přes Skype, popřípadě emailem. Tzn., že po léčení většinou následuje kratší či delší konzultace. Bez možnosti osobního rozhovoru by se tedy hodnota léčení zčásti ztratila.

Princip léčení je stejný jako u přímého léčení. Také léčení na dálku vyžaduje zvýšenou koncentraci a naprostou důvěru v probíhající děje, včetně vnitřní touhy léčitele pomoci nemocnému. I když léčitel nemůže svými myšlenkami a představami určovat léčivé síle směr a způsob léčení, jsou to právě ony, kdo při léčení na dálku vytvářejí průplavy pro její proudění. Léčivá síla pak zapůsobí sama, podle daných zákonitostí. Působení léčivé síly není omezeno prostorem a časem.

Léčený člověk se při léčení na dálku nemusí koncentrovat na léčitele či být ve vynuceném klidu. Pokud ale tato možnost je, může na dálku vnímat průběh léčení pomocí svých osobních vnitřních vjemů. Tak se vědomě může léčení účastnit.

Pro léčení na dálku je nutná osobní znalost nemocného nebo celé jméno a datum narození, fotografie či jiná možnost identifikace.

Doporučuji přečíst si také informace na stránce Léčení vkládáním rukou.