Kurz Půvab a krása pohybu

 PŮVAB A KRÁSA POHYBU
jako důsledek správného ovládání těla
v každodenním životě

Původní inspirací pro pořádání tohoto kurzu byla myšlenka, která mi léta nedopřávala klidu a kterou jsem slovy vyjádřila v názvu kurzu. Ale s tím spojená i má nekonečná zvědavost: jaké by to bylo… mít tělo, jaké by být mělo, tedy takové, které by naplňovalo své skutečné možnosti. Jaké by to bylo, nosit tělo, které by bylo skutečně zdravé. Jaké by to bylo, kdyby člověk využíval k pohybu a činnostem jen tolik síly, kolik opravdu vyžadují. Jaké by to bylo, kdybychom jako ženy jednoho dne dosáhly takové krásy a půvabu, že by naše tělo nemohlo jinak, než je zrcadlit ve všech pohybech či v každém kroku.

A k tomu se zas a znovu vynořovaly v mém životě následující citáty, které opakovaně upoutávaly mou pozornost a… zase ji ztrácely.

„Všechen tělocvik a zvláštní cvičení by mohly klidně odpadnout, kdyby člověk skutečně ovládal sebe a své tělo. Neboť pak musí být každý sval trvale v pohybu, a to vyžaduje sílu a vůli. Jakékoliv zvláštní cviky jsou jen žalostnou náhražkou za vědomou sílu velké prostoty, spočívající v samozřejmosti trvalého sebeovládání.“

To stálo za vyzkoušení. Jako bývalá učitelka tělesné výchovy a též bývalá sportovkyně, mám srovnání… a překvapivý závěr. Jednoznačně stojím za těmito moudrými slovy. Bez jediné námitky.

„Poznej proto, člověče, správně své pozemské tělo, abys s ním uměl také správně nakládat. Teprve pak budeš schopen správně je používat a ovládat jako to, čím pro tebe na zemi jest.“

Dívám se kolem sebe i na sebe a pozoruji, že většina z nás zná své auto lépe, než své tělo. Nikdo by asi do svého auta „bezdůvodně i důvodně“ nekopal, považovali bychom ho za blázna. Ale do svého těla kopeme s naprostým klidem téměř všichni. Dny, roky, bez výčitek. Ignorujeme červené kontrolky i malé závady. Dnes už vím, že existuje až dojemná vděčnost, kterou vysílá tělo k tomu nositeli, jenž mu zachovává úctu a zájem. Tělo dokáže být vděčné za málo, na rozdíl od nás. Zažila jsem to. I Vy můžete. Je tedy mým cílem probudit v ženách opět úctu k drahocennému nástroji, kterým tělo bezesporu je.

Má vize kurzu

Mojí vizí pořádání tohoto kurzu je nabídnout „koš plný svépomocí“, do kterého je možné v případě potřeby kdykoliv sáhnout a umět si pomoci v akutních stavech anebo je využívat preventivně jako součást života. Obojí přináší radost a zlepšení kvality života. Z tohoto důvodu se jedná o velmi intenzivní soustředěnou práci na sobě samé, v krátkém čase. Nedoporučuji očekávat relaxační pobyt.

Co mohu nabídnout?

Prožitek, že tělo je obdivuhodný tvárný materiál, schopný zdokonalení.

Pohyby, které mají svůj původ v nitru těla a nejsou tudíž vynucovány z vnějšku.

Navrátit smyslům vnímavost vůči tomu, co je vadného v postojích a pohybech prováděných nevědomky a po dlouhou dobu, a tím získat novou pocitovou zkušenost.

Najít osobité tempo svého těla a svůj vlastní dechový rytmus. Neučit se dýchat, to umíme od narození, ale svůj dech osvobodit.

Seznámení se „slovníkem svalů“. Tělo se neskládá jen ze svalů, ale jsou to právě svaly, které podstatnou měrou ovlivňují tvar těla. Neprotahovat ztuhlé a zkrácené svaly, ale osvobodit je od ztuhlosti a prodloužit je uvolněním.

Poznání, co vše má na svědomí ztuhlé a zkrácené svalstvo na zadní straně těla. Přinejmenším povolené svalstvo na přední straně těla. Tedy vzájemné závislosti mezi přední a zadní částí těla, ale i vnitřní a vnější, neboť chybné držení těla a nesprávné pohyby mají negativní vliv na orgány a další vnitřní funkce organismu.

Správné stání, vstávání, sezení a ležení s dodržováním dynamického vztahu hlava – krk – páteř, který vychází z toho, že všichni obratlovci jsou uzpůsobeni tak, že pohyb hlavy uvádí do pohybu celé tělo.

Prožitek okamžitého obtisku myšlenky nebo emoce do svalů.

Co dokáže pouhá myšlenka vyvolat ve svalech na základě jejich nervového propojení s mozkem, zadáte-li laskavý pokyn svému tělu. Stejný základ umožní zvýšení intelektuálních možností.

Celé dny, při všech běžných činnostech si budeme uvědomovat, „jak se používáme“.

Co už vím

Že nikdy není pozdě.

Že, když jedna strana těla žije naplno, druhá strana pak svou méněcennost nevydrží a stane se vnímavější vůči ponaučením své lepší poloviny.

Že bez minimální pravidelnosti a vědomého zastavování starých zvyklostí, nemá smysl ani začínat.

Že když se vrací staré automatismy, tělo vás upozorní, že už mělo nové pokyny a začne se jich dožadovat.

Že se mění tvar těla i jeho držení, aniž byste se uštvali běháním či posilováním.

Že na sport a speciální cvičení by si člověk nemusel vyhrazovat několik zvláštních hodin v týdnu, kdyby dokázal po celý den bez zevního popudu ovládat sebe a své tělo.

Pocítíte, že tělo je skutečný dar a že ačkoli to své nosíme, tak o něm vůbec nic nevíme.

Začnete být vděčni za dokonalý nástroj poskytnutý k vývoji.

Na oplátku pocítíte vstřícnost a vděčnost Vašeho těla. Jako když Vám jde přítel vstřícně naproti, s vděčností za to, co jste pro něho dobrého udělali, ochotný k nové radostné spolupráci.

Začnete tušit, jaké to může být :-)


Uvedené citace jsou z knihy: 
ABD-RU-SHIN. Ve Světle Pravdy, Poselství Grálu. Stuttgart: Stiftung Gralsbotschaft, 2011.