Kodex chování léčitele

Zavazuji se ve smyslu Hippokratovy přísahy pomáhat každému, kdo hledá pomoc, v rámci svých možností a činit pro jeho blaho vše, co je v mé moci.

Použiji jen léčebné metody, které ovládám a jejichž účinky jsem schopen předvídat a nést za ně odpovědnost.

Uznávám každý druh léčby, který může nemocnému pomoci, aniž by mu způsobil škodu.

 Jsem ochoten spolupracovat s každým, kdo usiluje o uzdravení.

Doporučuji každému pacientovi zůstat pod lékařskou kontrolou a uznávám jeho vůli svobodně se rozhodovat o jemu vyhovujícím způsobu léčby.

(Kodex chování léčitele ve Švýcarském svazu pro přírodní léčitelství SVNH,
1983, 
uveřejněný v časopise Meduňka 4/2009)

 

 „Na vyléčení nestačí pouhá věda, což by si měli uvědomit lékaři.
A nestačí ani pouhé umění, což by si měli uvědomit léčitelé.“

Názorově stojím na té straně, která říká,
že nezáleží na tom, kdo vám pomohl,
důležité je, že vám bylo pomoženo.

DSCF4234