Kodex chování léčitele

Zavazuji se ve smyslu Hippokratovy přísahy pomáhat každému, kdo hledá pomoc, v rámci svých možností a činit pro jeho blaho vše, co je v mé moci.

Použiji jen léčebné metody, které ovládám a jejichž účinky jsem schopen předvídat a nést za ně odpovědnost.

Uznávám každý druh léčby, který může nemocnému pomoci, aniž by mu způsobil škodu.

 Jsem ochoten spolupracovat s každým, kdo usiluje o uzdravení.

Doporučuji každému pacientovi zůstat pod lékařskou kontrolou a uznávám jeho vůli svobodně se rozhodovat o jemu vyhovujícím způsobu léčby.

(Kodex chování léčitele ve Švýcarském svazu pro přírodní léčitelství SVNH,
1983, 
uveřejněný v časopise Meduňka 4/2009)

 

 „Na vyléčení nestačí pouhá věda, což by si měli uvědomit lékaři.
A nestačí ani pouhé umění, což by si měli uvědomit léčitelé.“

Názorově stojím na té straně, která říká,
že nezáleží na tom, kdo vám pomohl,
důležité je, že vám bylo pomoženo.