Jak probíhá konzultace osobní

Poradenství, které poskytuji, vyhledávají lidé, kteří ve svém životě řeší záležitosti duševní, fyzické  nebo současně obojí. K „diagnostikování“ duševního stavu využívám schopnosti jasnoslyšení. Více se o tomto tématu můžete dozvědět na stránce Jak vnímám duševní stav člověka. K „diagnostice“ energeticko-fyzického stavu využívám schopnosti jasnocítění, o které se více dozvíte na stránce Jak vnímám fyzický stav člověka.

Jak probíhá osobní konzultace?

Má práce je založena na celostním přístupu. Člověka vnímám jako bytost duchovní podstaty, momentálně vlastnící hmotné tělo. Bytost svéprávnou, tedy se svobodnou vůlí k rozhodování a s ní spojenou zodpovědností.

Fyzické tělo je pro mě monitorem toho, co se odehrává v duši. Tělo nikdy nelže. U fyzických onemocnění se zabývám v první řadě duševními příčinami, následně energetickými blokádami a na závěr důsledkem, tj. projevy fyzickými. Obrácený postup je také možný.
Nezpracované duševní stavy způsobují blokaci energie v energetických drahách a tyto blokády se jednoho dne projeví fyzickou nemocí. Cesta od příčiny k důsledku má svoji posloupnost. Má-li být uzdravení trvalé, nasměruji příchozího ke změnám na všech třech úrovních, které nelze od sebe oddělit. Chce-li se klient zabývat jen tělem, vyhovím mu.

Jaký smysl konzultace má?

Sdělené informace by měly být pouhou nápovědou pro toho, kdo hledá… Zda se člověk nabídnutým směrem vydá a rozhodne pro změny, je pouze a jen jeho svobodná vůle. Zodpovědnost ohledně pomoci neseme oba. Klient za to, jakou pomoc se rozhodl přijmout, já za to, jakou pomoc mu nabízím.

Většina klientů se loučí s povzdechem: „Vždyť já to všechno vím!“ „Vlastně jste mi neřekla nic nového“. A mají pravdu. Jen ji „zde“ nehledali, jen ji „zde“ neviděli a jen s ní nic nedělali.:-) Cílem je tedy nejen nasměrovat, ale také dodat odvahu, povzbudit, aby člověk svému cítění důvěřoval. A hlavně, aby se rozhodl k činům. Existuje jen jediný člověk, který může potvrdit pravdivost mých sdělení… a to je pouze klient sám. Neboť on je jediný, kdo ví, zda se o pravdu jedná či nikoliv.

Hodnota mé práce pak dle mého názoru spočívá v tom, že Vám „to“ sdělil někdo, kdo Vás nikdy neviděl a nezná Váš příběh. A to může u člověka vyvolat zamyšlení v mnoha rovinách. A též odstartovat touhu po poznání, vědění a zkoumání… především vlastního života.

V porozumění vlastnímu životu dostává každý z nás devizu, na které může stavět až do konce svých pozemských dní. Troufám si říci, že i po nich… :-)vtip

Délka konzultace

Ceník

 60 minut (minimální doba)   600,-
 90 minut (optimální doba)   900,-
120 minut (maximální doba) 1200,-

Pozn.
Cena osobní konzultace mimo České Budějovice je navýšena o náklady na moji dopravu a náklady pronajímatele prostor. Nutno se informovat předem.

Ceník aktualizován  1.1. 2019

/Autor obrázku: Vladimír Renčín/