Konzultace na dálku

Princip je stejný jako u konzultace osobní, ale pro identifikaci je nutné znát klienta z osobního setkání nebo celé jeho jméno a celé datum narození nebo mít k dispozici fotografii.

Oslovíte-li mě, požádám Vás o email, kde poprosím o zaslání jednoho prostředku k identifikaci a o „uvedení do obrazu“, co potřebujete řešit. Já si připravím příjem informací na dálku, vytvořím si osnovu, podle níž pak konzultaci po telefonu povedu. Zavolám Vám, že mám příjem hotov a domluvíme si telefonickou (Skype) konzultaci. Kdykoliv během hovoru mi můžete vstoupit do řeči a reagovat. V kontaktu s Vámi budu stále vnímat i další informace z onoho světa k Vám. Tím rozvineme rozhovor, který by měl rozkrýt příčiny a nabídnout nový směr.

Od 1. 5. 2017 tuto službu pro nedostatek časové a fyzické kapacity již neprovozuji. Výjimkou, v případě, že k tomu mám prostor, jsou čeští klienti žijící v zahraničí a dlouholetí přátelé v akutních stavech.