Jak vnímám duševní stav člověka

Jasnoslyšení

Má schopnost jasnoslyšení mi umožňuje vnímat jemné mimosmyslové informace a prostřednictvím svého energetického pole komunikovat s energetickým polem jiného člověka.

Otevřela se u mě spontánně, po několika letech vnitřního duchovního úsilí stát se lepším člověkem a sloužit nejvyššímu dobru. Neabsolvovala jsem žádný mentální trénink ani podobné techniky. Považuji je za nebezpečné, zasahující do přirozených dějů. Z mé strany se jednalo pouze o silné přání pomáhat tímto způsobem druhým lidem.

Vnitřním hlasem slyším informace, které nemohu vymyslet, neboť klienta často osobně neznám. Nejsem však médium, nesu plnou odpovědnost za to, jakým způsobem slyšený vjem klientovi předám (otázka, popis, příběh, obraz, pohybový projev, intonace hlasu) a co v něm zvolenou formou vyvolám.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Jsou sdělení pravdivá?

Pravdivost sdělení může potvrdit jen klient sám. Sdělím-li mu něco, co si neuvědomoval, jeho duše často zareaguje vnitřním hnutím, reakce se projeví citem… a potvrdí pravdivost.

Udržet schopnost jasnoslyšení čistou, znamená v pokoře požádat o dovolení smět být nástrojem vyšších sil a umět odolat očekávání a požadavkům některých klientů, protože chtění pomoci za každou cenu, může velice lehce vyvolat zakalení informace.

Z vyššího hlediska bývá někdy léčiteli informace zastřena, protože člověk musí projít důležitým prožitím sám. Zde se jedná o karmické vyrovnání nebo o něco, co překonáním povznese dotyčného duchovně vzhůru. Bylo by mu vzato něco, co nutně potřebuje k vývoji. Nemusí se tedy jednat o neschopnost léčitele rozpoznat problém, jak si někdy lidé mylně myslí, ale o zcela záměrné zastínění skutečnosti za výše popsaným účelem.

Tato léčitelská práce se řídí vyššími zákony, se kterými nemůže nikdo bez následků manipulovat pro své nebo cizí potřeby. Na rozdíl od zákonů lidských.

Může se stát, že klienta láskyplně odmítnu, protože pro něho nejsem tou správnou pomocí.
Nejsou všichni pro všechny.
Může se stát, že ačkoli pracuji jako „léčitel“, doporučím klientovi operaci nebo medicínskou léčbu.

Jaký to má smysl

Informace pomáhají rozkrýt obraz řešené záležitosti tím, že podpoří zamýšlené správné jednání člověka, které nedošlo ještě k činu  nebo si ho člověk nebyl zcela vědom, a podpoří ho v jeho úsilí. Není cílem dávat lidem berličky, když mají zdravé nohy. Cílem je posílit zdravé nohy!
Říká se, že nemoc tkví v povaze člověka. Vynesení nesprávných postojů a názorů na světlo, může být také osvětlující pomocí.

Věta „Vždyť já to všechno vím!“ a „ No, to jste mi ale neřekla nic nového!“ je vždy potvrzením mnou správně zachycených vjemů a úspěšné konzultace. Jedna z nejkrásnějších zpětných vazeb sdělená mi v různých obměnách zní:
„Děkuji. Moc si přeji to všechno změnit a napravit.“
Co více si pak mohu přát já?

Ale to už může… a musí udělat každý člověk sám.  Jde o úsilí, které je příliš důležité pro jeho bytí, než aby ho mohl přenechat někomu jinému.

 Jak pracuji s minulými životy

  • Vysvětlím Vám smyl těchto informací, svůj postoj k nim a způsob, jak je vnímám.
  • Jen ve zvláštních případech určité duchovní zralosti po dosavadním vlastním úsilí o  duchovní posun (nikdy ne ze zvědavosti) je možné sdělit postoje a vlastnosti, které člověk opakuje již několik inkarnací a není schopen je rozpoznat ani se jich zbavit. Jde o formu nápovědy. Často si myslíme, že žijeme přítomností a přitom žijeme stovky let starou, stále se opakující minulost. Často jedna z možností, jak zjistit, že nežijeme v přítomnosti, jsou neadekvátní reakce na danou (pro druhé nezávažnou) situaci!!
  • Poprosím pomocníky z onoho světa o slovo, které s Vaším tématem a minulým životem souvisí.
  • Pak poprosím Vás, abyste se soustředil do solaru (sídlo duše, která ví vše) a nechal toto slovo na sebe působit. Nic neočekáváme, nic si nevynucujeme, jen pozorujeme projev duše skrze tělo. Objeví se např. myšlenka, obraz, slova, vzpomínka nebo tělesný pocit. Cenu má jen první dojem, které slovo vyvolalo (druhý by byl rozum). Na základě Vaší reakce dostanu další slovo nebo vidím děj apod. Přirozeným způsobem se duše rozpomene jen na to, co je v daném okamžiku schopna unést. Ne více. Obraz minulosti, který společně poskládáme propojím s Vaším současným životem, takže závěr, proč se Vám určité věci dějí, je velmi logický a protože to sami v hloubi duše víte, potvrdíte to.
  • Tato schopnost mi byla dána za jediným účelem:
    Pomoci uzavřít minulost tam, kde člověka zdržuje v duchovním vzestupu a přes veškerou, často dlouholetou snahu, nenachází způsob, jak to učinit sám.
    Teprve tehdy je schopen z těchto informací čerpat poučení užitečné pro přítomnost… a také poděkování za možnost právě v přítomnosti prožívat a vyvíjet se. Což je smyslem života – žít přítomností!
  • Můj postoj k tomuto tématu najdete dále ještě na odkaze O mně a Konzultace osobní – Pojetí konzultace.