Jak vnímám duševní stav člověka

Jasnoslyšení

Má schopnost jasnoslyšení mi umožňuje vnímat jemné mimosmyslové informace a prostřednictvím svého energetického pole komunikovat s energetickým polem jiného člověka.

Otevřela se u mě spontánně, po několika letech vnitřního duchovního úsilí stát se lepším člověkem a sloužit nejvyššímu dobru. Neabsolvovala jsem žádný mentální trénink ani podobné techniky. Považuji je za nebezpečné, zasahující do přirozených dějů. Z mé strany se jednalo pouze o silné přání pomáhat tímto způsobem druhým lidem.

Vnitřním hlasem slyším informace, které nemohu vymyslet, neboť klienta často osobně neznám. Nejsem však médium, nesu plnou odpovědnost za to, jakým způsobem slyšený vjem klientovi předám (otázka, popis, příběh, obraz, pohybový projev, intonace hlasu) a co v něm zvolenou formou vyvolám.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Jsou sdělení pravdivá?

Pravdivost sdělení může potvrdit jen klient sám. Sdělím-li mu něco, co si neuvědomoval, jeho duše často zareaguje vnitřním hnutím, reakce se projeví citem… a potvrdí pravdivost.

Udržet schopnost jasnoslyšení čistou, znamená v pokoře požádat o dovolení smět být nástrojem vyšších sil a umět odolat očekávání a požadavkům některých klientů, protože chtění pomoci za každou cenu, může velice lehce vyvolat zakalení informace.

Z vyššího hlediska bývá někdy léčiteli informace zastřena, protože člověk musí projít důležitým prožitím sám. Zde se jedná o karmické vyrovnání nebo o něco, co překonáním povznese dotyčného duchovně vzhůru. Bylo by mu vzato něco, co nutně potřebuje k vývoji. Nemusí se tedy jednat o neschopnost léčitele rozpoznat problém, jak si někdy lidé mylně myslí, ale o zcela záměrné zastínění skutečnosti za výše popsaným účelem.

Tato léčitelská práce se řídí vyššími zákony, se kterými nemůže nikdo bez následků manipulovat pro své nebo cizí potřeby. Na rozdíl od zákonů lidských.

Může se stát, že klienta odmítnu léčit a doporučím mu operaci nebo medicínskou léčbu.

Minulé životy ano či ne?

Prožitky z minulých životů již několik let nesděluji, ctím, že „páska přes oči“ je dána každému člověku jako smysluplná ochrana… a také jako poukaz po nich nepátrat. Má-li se někdo tyto informace dozvědět, dojde k tomu přirozeným způsobem (živý sen, Déjà vu apod.) v pravý okamžik, na určitém stupni duchovní zralosti, bez následků. O tom však nerozhoduje léčitel. Může se stát, že poukáži na vlastnost, která se neustálým opakováním v několika minulých životech stala sklonem a i dnes člověku brání v posunu.

Jaký to má smysl

Informace pomáhají rozkrýt obraz řešené záležitosti tím, že podpoří zamýšlené správné jednání člověka, které nedošlo ještě k činu  nebo si ho člověk nebyl zcela vědom, a podpoří ho v jeho úsilí. Není cílem dávat lidem berličky, když mají zdravé nohy. Cílem je posílit zdravé nohy!
Říká se, že nemoc tkví v povaze člověka. Vynesení nesprávných postojů a názorů na světlo, může být také osvětlující pomocí.

Věta „Vždyť já to všechno vím!“ a „ No, to jste mi ale neřekla nic nového!“ je vždy potvrzením správné diagnostiky a úspěšné konzultace.
Více informací ke konzultaci najdete na stránce Jak probíhá konzultace osobní.

Jedna z nejkrásnějších zpětných vazeb v různých obměnách (většinou písemných) zní:
„Děkuji. Moc si přeji to všechno změnit a narovnat.“
Co více si pak mohu přát já?

Ale to už může… a musí udělat každý člověk sám. Jde o úsilí, které je příliš důležité pro jeho bytí, než aby ho mohl přenechat někomu jinému.