Anotace mých přednášek

„Sebedůvěra a sebeúcta
Proč si nevěříme a proč si sami sebe nevážíme“

Anotace

Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí.
Když nevěříme ve své schopnosti, nevěří v ně ani druzí.
Začneme-li o sobě smýšlet jinak, začnou o nás smýšlet jinak i druzí.
Přímá úměrnost platí nejen v matematice.
Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve změně neviděli smysl.

 • Sebedůvěra, sebevědomí, sebeúcta
 • Proč si nevážíme sami sebe, jak jsme k tomu přišli a co s tím můžeme dělat?
 • Důkazy, že si sami sebe nevážíme – příklady z praxe
 • Vesmírné duchovní zákony řídí všechny naše vztahy
 • Vztah k sobě samým i k druhým lidem úzce souvisí s naším vztahem
  k Nejvyšší síle
 • Jakou moc má láska

„Jaký smysl má nemoc v lidském životě
Řešíme a léčíme skutečné příčiny onemocnění?“

Anotace

 • Vesmírné přírodní zákony řídí naše životy
 • Nemoc jako zákon příčiny a důsledku, setby a sklizně
 • Nemoc může být pomocí pro toho, kdo hledá smysl života
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s celkem (vesmírem)
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s Nejvyšší silou
 • Žijeme ve výjimečné době – co nám dnešní doba nabízí
  a co po nás požaduje
 • Pracovitost a povinnost jako duševní příčiny onemocnění
 • Léčivá síla a léčení jako dar
 • Osudové okamžiky lidí – příběhy z praxe

„Partnerství mezi mužem a ženou
Výjimečné spojení pro vývoj lidských duší“

Anotace

 • Partnerství, pro která se rozhodujeme jsou naší svobodnou volbou
 • Šťastná či nešťastná partnerství jsou důsledkem této volby
 • Jakou roli hraje rozum a cit při výběru partnera?
 • Jak poznat karmicky podmíněný vztah
 • Na čem jsou založena šťastná a harmonická partnerství
  a proč je jich dnes tak málo?
 • Partnerský vztah jako výjimečné spojení dvou lidí pro duševní vývoj a růst

„Životní síla – kde se nachází a kam se ztrácí“

Anotace

„Kdybych na to měl sílu, učinil bych toto rozhodnutí již dávno“. Věty podobného typu nejenže často slýcháváme, ale také v nás vyvolávají dojem, že jsme skutečnými majiteli své životní síly. Při hlubším zkoumání však zjistíme, že náš život závisí jen na jediné síle, ze které vše vzniklo, vším proudí a vše oživuje. Síle, na jejímž přílivu či odlivu závisí i kvalita našeho života. Jsme obdarováni schopností tuto sílu řídit svým cítěním a myšlením, ale ne vždy si připouštíme zodpovědnost za její použití.
Zamýšlím-li se vážně nad tím, jak se svojí životní silou hospodařím a zároveň pozoruji, jakými způsoby se o ni připravuji, docházím k závěru, že jedinou zárukou nekonečného přílivu životní síly je život v souladu s Nejvyšší silou. Odklon od ní pak musí vždy zákonitě provázet nedostatek, odliv a ztráta životní síly, neboť se jedná o odklon od jejího zdroje.
                                                                                                                                                                     

Audionahrávka z přednáškového fóra 2009 na CD 

 BARTOŠOVÁ, Helena. Hledali pomoc pro tělo, našli pomoc pro duši. Audio CD. 2010. Brno: Integrál, 37 min.

Objednání tohoto CD je možné na adrese www.palmknihy.cz, na odkaze Audioknihy.