Anotace mých přednášek

„Sebedůvěra a sebeúcta
Proč si nevěříme a proč si sami sebe nevážíme“

Anotace

Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí.
Když nevěříme ve své schopnosti, nevěří v ně ani druzí.
Začneme-li o sobě smýšlet jinak, začnou o nás smýšlet jinak i druzí.
Přímá úměrnost platí nejen v matematice.
Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve změně neviděli smysl.

 • Sebedůvěra, sebevědomí, sebeúcta
 • Proč si nevážíme sami sebe, jak jsme k tomu přišli a co s tím můžeme dělat?
 • Důkazy, že si sami sebe nevážíme – příklady z praxe
 • Vesmírné duchovní zákony řídí všechny naše vztahy
 • Vztah k sobě samým i k druhým lidem úzce souvisí s naším vztahem
  k Nejvyšší síle
 • Jakou moc má láska

„Jaký smysl má nemoc v lidském životě
Řešíme a léčíme skutečné příčiny onemocnění?“

Anotace

 • Vesmírné přírodní zákony řídí naše životy
 • Nemoc jako zákon příčiny a důsledku, setby a sklizně
 • Nemoc může být pomocí pro toho, kdo hledá smysl života
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s celkem (vesmírem)
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s Nejvyšší silou
 • Žijeme ve výjimečné době – co nám dnešní doba nabízí
  a co po nás požaduje
 • Pracovitost a povinnost jako duševní příčiny onemocnění
 • Léčivá síla a léčení jako dar
 • Osudové okamžiky lidí – příběhy z praxe

„Partnerství mezi mužem a ženou
Výjimečné spojení pro vývoj lidských duší“

Anotace

 • Partnerství, pro která se rozhodujeme jsou naší svobodnou volbou
 • Šťastná či nešťastná partnerství jsou důsledkem této volby
 • Jakou roli hraje rozum a cit při výběru partnera?
 • Jak poznat karmicky podmíněný vztah
 • Na čem jsou založena šťastná a harmonická partnerství
  a proč je jich dnes tak málo?
 • Partnerský vztah jako výjimečné spojení dvou lidí pro duševní vývoj a růst

„Životní síla – kde se nachází a kam se ztrácí“

Anotace

„Kdybych na to měl sílu, učinil bych toto rozhodnutí již dávno“. Věty podobného typu nejenže často slýcháme, ale také v nás vyvolávají dojem, že jsme skutečnými majiteli své životní síly. Při hlubším zkoumání však zjistíme, že náš život závisí jen na jediné síle, ze které vše vzniklo, vším proudí a vše oživuje. Síle, na jejímž přílivu či odlivu závisí i kvalita našeho života. Jsme obdarováni schopností tuto sílu řídit svým cítěním a myšlením, ale ne vždy si připouštíme zodpovědnost za její použití.
Zamýšlím-li se vážně nad tím, jak se svojí životní silou hospodařím a zároveň pozoruji, jakými způsoby se o ni připravuji, docházím k závěru, že jedinou zárukou nekonečného přílivu životní síly je život v souladu s Nejvyšší silou. Odklon od ní pak musí vždy zákonitě provázet nedostatek, odliv a ztráta životní síly, neboť se jedná o odklon od jejího zdroje.

„Každá trampota má svou mez aneb O rodičích a dětech“

Anotace

Naše děti nejsou naším vlastnictvím. Jsou darem, avšak každý dar předpokládá dárce…
Dítě není nepopsaný čistý list, ale lidská duše, která má za sebou mnoho životů naplněných dobrými, ale i špatnými skutky. Bílé a černé ovce rodiny nepřicházejí nahodile, ale zákonitě.
Hledáte učitele? Zeptejte se svých dětí!
Výchova-mocný nástroj k přípravě na život, ale i moc k ovládání druhých.
Smysl pro rodinu a nesmysly v rodinných vztazích.
Nedoceněná síla lásky aneb domov není tam, kde bydlíš, ale kde tě mají rádi.

„Hle žena… jaká je a jaká by mohla být“
O ženách pro ženy

Anotace

Přednáška je určena všem ženám každého věku, které mají potřebu a touhu samy sebe lépe poznat a rozvinout v sobě všechny (po)klady, které v sobě skrývá pravé ženství. Přednáška je zamyšlením nad většinou z nás dávno zapomenutými duchovními hodnotami jako je ušlechtilost, něžnost, jemnost, půvab, smysl pro krásu či schopnost probouzet lásku. Tedy nad vším tím, co dělá ženu pravou ženou a odlišuje ji od muže.

 • Proč jsou ženy na zemi
 • Proč se říká, že ženy jsou silnější, než muži, když se to tak v dnešní době nejeví
 • Je smyslem života ženy pouze mateřství?
 • Jak se žena stala „polomužem“ a co jí k tomu vedlo
 • Domácnost je královstvím ženy. Domácnost a rodina je pro ženu nejpevnější půda a místo k čerpání síly, pokud je tvoří s láskou a dary k tomu jí dané
 • Kdo ponese jemnost, něžnost, ušlechtilost a krásu do života, když ji ženy ztratily a muži k tomu nejsou stvořeni?
 • Kéž se na scéně života opět objeví půvabné dámy a novodobí rytíři :-)
 • Kéž se opět nastolí rovnováha mezi silou negativní a pozitivní, mezi silou pasivní a aktivní, mezi ženami a muži, neboť harmonie podle vesmírných zákonů vzniká jen doplňováním protikladů. 

                                                                                                                                                                     

Audionahrávka z přednáškového fóra 2009 na CD

Poslechnout si po mnoha letech svoji prvotinu může být lehce traumatizující zážitek, protože dnes už byste udělali skoro vše jinak. Obsah, způsob vyjadřování atd. Na druhou stranu, některé pravdy jsou věčné a za nimi si i zde… stále stojím. Věřím však, že jsem se po deseti letech na základě zpětné vazby snad zase o kousek posunula:)

 BARTOŠOVÁ, Helena. Hledali pomoc pro tělo, našli pomoc pro duši. Audio CD. 2010. Brno: Integrál, 37 min.

Objednání tohoto CD je možné na adrese www.palmknihy.cz, na odkaze Audioknihy.